Jeff Bezos och rykten som marknadsföring

Jeff Bezos, grundaren av Amazon, menar att det viktigaste för honom har varit att skapa en så pass bra tjänst så att kunderna börjar prata om den med sina vänner. WoM-marknadsföring helt enkelt.

the right way to build a brand is by delivering a great service. Customers learn about who we are as a result of interacting with us. A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well. People notice that over time. I don’t think there are any shortcuts.

För Amazon är det allra viktigaste att utvecklas. Men utvecklingen måste harmoniera med kundernas önskan. Business Week

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *