Färre spottar, roligare spottar

Européer vill ha färre och roligare reklaminslag. Det är den generella slutsatsen som man kan dra från en undersökning från GfK Marktforschung. I undersökningen visar det sig att 91% av svenskarna tror att reklamen “fungerar” dvs. att den skapar handling eller brand-recognition. Mest skeptiska är italienare och ryssar.

74,4% av svenskarna anser att det är för mycket reklam men 52,7% anser att reklam är underhållande och hela 69,6% menar att reklamen kan vara informativ. Siffrorna i de övriga nordiska länderna ser ungefär ut på samma sätt även om finnarna i en mindre grad anser att det är för mycket reklam och i en högre grad (hela 88,1%) menar att reklamen är informativ. Det är något färre danskar som anser att reklamen är underhållande och något fler av dem som ser reklam som information.

Intressant statistiskt material är också att portugiser, slovaker och kroater anser att det ger stort genomslag om en kändis är med i reklamen, oavsett vilken produkten är. (Center for Media Research)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *