“We the Media” gratis på nätet

Boken We the Media:
Grassroots Journalism by the People, for the People
av Dan Gillmor finns att plocka hem under Creative Commons-licensen. Det är en bok om den nya journalistiken, som bland annat webbloggarna visar prov på. Jag har inte läst den ännu men jag gillar tanken på att låta copyrighten bli friare.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *