SPF – ett id-kort

SPF. Nej, inte Sveriges Pensionärers Förening. SPF är Sender Policy Framework, ett av de många försök att komma åt spammare. Genom att använda DNS-tekniken och tvinga ISP:er att lägga upp SMTP-servrarnas IP-hemvist, kan POP-servrarna avgöra om ett email är spam eller inte.

Fördelarna med SPF ligger ändå inte i att vara ett effektivt anti-spamverktyg utan att vara oerhört bra på att identifiera vem som sänt mailet. Snarare kan SPF-tekniken minska antalet phishing-brott.

För företag som använder email som marknadsföringsinstrument bör så snart som möjligt anmäla sina smtp:s IP-nummer eftersom bland annat Microsoft kommer att börja använda SPF på Hotmail. (ClickZ / Experts 1 och ClickZ Experts 2 och ClickZ Experts 3)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *