Hur mycket är $550 miljarder?

Robert Coen, Interpublic Group, förväntar sig en rejäl ökning av reklamköpande under 2005. 5,9% globalt vilket skulle ge $550 miljarder och i USA ser han möjligheten till en ökning på 6,5% till $280 miljarder. Anledningarna är många och ofta beroende av varandra men en allmän konjunkturuppgång, högre tilltro till framtiden men också valkampanjen och OS ger en boost även för omsättningssiffrorna året efter. (Center for Media Research)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *