Watchblogs

En intressant artikel om “mediawatchblogs“. Det hela började med att ‘Aeolus Dill’ att kritiskt granska Vita Huset-journalisten Patricia Wilson artiklar. Fler och fler journalister blev “adopterade” av kritiska granskare. Det handlar inte om att till varje pris hitta fel utan försöka att hålla journalisterna uppe på tårna och att de faktiskt gör ett hederligt journalistiskt arbete.

‘Watchbloggarna’ är en del i en längre tradition av kritisk granskning. En tradition som startades av journalister inom de numera så kallade “traditionella medierna”. Senare har mer traditionellt inriktade ‘media watchdogs’ som FAIR och Media Research Centre med flera. I Sverige har bland annat Mediekritik försökt att fungera som mediakritiskt nätverk men oftast mest varit en lekplats för rättshaverister.

Hela mediavärlden har vridits till att vara mer subjektivt och Martin Eide, norsk professor i medievetenskap, menar att även mediakritikerna behöver övervakas då de ofta har en alldeles speciell politisk agenda. (Axess)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *