Reklamen förför, kyrkan varnar.

Katolska kyrkan drar ett svärd mot reklamen. Den lär, enligt kyrkans ärkebiskop John Foley, ut att det är bättre att ha än att vara. Se där. En av katolska kyrkans högsta män pratar om etik inom företagande och marknadsföring. Tre kardinalsprinciper menar biskopen är viktiga att följa för att inte bli förförd av reklamen:

“being is better than having”; “each person must be treated with respect”, “work for the common good.”

(Adrants)

Fantastiskt! Det kommer från en kyrka som själva gjorde den allra bästa marknadsföringen i historien i samband med avlatshandeln. Ett avlatsbrev var ett löfte om befrielse från evig förtappelse. Finns det en starkare sales proposition än det?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *