Korrekturfel

Det är inte alltid det lättaste att hitta skrivfelen i sina egna texter. De flesta av oss ser till att låta både en och två andra läsa texterna så det inte slinker igenom vare sig fakta- eller stavfel. Andra verkar inte göra det: (bild från Smoking Gun).

Det allra mest fascinerande i hela historien är att det tog nästan två år innan någon reagerade över fadäsen att skriva 2002 istället för 2001 på minnestavlan över offren för Twin Tower-attacken. (The Smoking Gun)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *