Sex säljer

Linda Wolf, styrelseordförande och chief exec. på Leo Burnett Worldwide tar sin utgångspunkt i TV-serials och böcker inriktade mot en kvinnlig målgrupp, “Sex and the City” och “Bridget Jones’ Diary” med flera och menar: “Sex sells, but try a new position, one with a distinctly female point of view,” och menar att de flesta reklambyråer missar det faktum att kvinnor har en högre konsumtionsnivå idag.

“With women’s new financial strength comes a lot of confidence, and with that confidence…women around the world are demanding that advertisers recognise it and communicate in a way that is relevant,”

Procter & Gamble, som är en av Leo Burnetts globala kunder tog åt sig av Wolfs ord, deras kunder är företrädesvis kvinnor och därmed ser man att reklamen måste göras utifrån ett kvinnligt perspektiv. (Reuters)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *