Reklamen följer efter surfaren

Google och Yahoo!:s framgångar med att kunna ge reklamköpare tillgång till rätt mottagare genom nyckelordssökningar har gjort andra reklamsäljare avundsjuka. Genom att använda cookies, numeriska sajtvärden och andra tekniker ska nu surfaren exponeras för reklam som är vald utifrån dennes intressen (vilka sajter som han/hon besökt).

Pinjärsajter i detta är sportsajten ESPN och liknande, och de använder sig av företag inom både data-mining och beteendevetenskapsbranscherna. Det finns ifrågasättanden från grupper som värnar om den personliga integriteten men argumenten för tekniken handlar om att det de facto är en fördel för konsumenten. (USATODAY).

En sån här teknik hade varit omöjlig att få igenom innan 11 september 2001. Nu behöver inte företagen vara lika oroade av de röster som försöker att värna om personlig integritet och de grupper som bjuder motstånd mot övervakningssamhället. Stater runt om i världen, demokratiska stater, stiftar lagar som innebär en stor omvälvning när det gäller vad som får avlyssnas, sparas och användas. De lagar som följt i bakvattnet av Homeland Security Act i USA och “kriget mot terrorismen™” har inneburit att länder som Kina och Cuba inte längre är ensamma om att övervaka medborgarnas minsta steg.
Om konsumenten/medborgaren förut levde i en Huxleyansk skenvärld, där hans och hennes liv styrdes genom innehållet i media går världen nu mot en mer Orwelliansk tid där övervakningen är mer direkt och meveten. Bättre eller sämre? Jag vet inte: förr försökte man övervaka tankarna, nu övervakas vad vi säger och gör.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *