Prickig väggbeklädnad

Hos The Sect of Homokaasu och deras The Rasterbator kan vem som skapa gigantiska rastrerade bilder. Man skickar in sitt original och får sedan en pdf-fil tillbaka där bilden är rastrerad och uppdelad i bitar för att enkelt kunna skrivas ut.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *