Världshandelsorganisationen tar krafttag mot förfalskningar

Uppåt nio procent av världshandeln består av förfalskade varor. Vanligt är medicin där de aktiva substanserna saknas eller är utbytta, mjölkersättning gjord på dålig mjölk eller märkesbildelar som är av dålig kvalitet. Men här ingår också varumärkeskopiering av kläder och piratkopiering av datorprogram och musik.
Myndigheterna har hittat flera indicier på att förfalskningarna ekonomiserar både annan grov kriminalitet men också terrorism. (BBC NEWS)

Det verkar som en god och human handling att stoppa förfalskningarna men det är knappast så att WTO och andra myndigheter är ute efter att rädda människor, snarare efter att rädda varumärken och plocka in de nio procenten i sina vinster. Förr kunde företag se kopiering som ett bevis på att de gjorde bra och efterfrågade original men idag, i spåren av diverse brand extension och ett exploderande utbud, är varumärket allt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *