Onliners vs multichannelers

Onliners, definieras i undersökningen utifrån att de med jämn och hög frekvens använder varumärkets online-tjänst och sällan varumärkets icke-virtuella tjänst. I Sverige skulle det vara den som läser Aftonbladet på nätet men aldrig eller oerhört sällan köper papperseditionen.

Onliners :

  • fler män (70%) än kvinnor (30%),
  • Åldersgruppen 18-34 (40%) är högt representerad.
  • lågfrekventa TV-tittare, 21 timmarper veckauppkopplade bara 14 timmar per vecka med TV:n

lers, definieras som frekventa användare av både online och offline-tjänsterna hos ett mediavarumärke.

Multi-channelers:

  • jämn fördelning män(51%) kvinnor (49%).
  • största användare (62%) av sajter kopplade till TV-kanaler och TV-innehåll

(Center for Media Research)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *