Män är fortfarande bilindustrins målgrupp #1

Enligt en artikel i Ad Age är det fortfarande så att bilindustrins marknadsföring har männen som målgrupp. Framförallt är det inom sportbils- och fullsize pickup-segmentet som män fortfarande är den största köpargruppen. Ett bra exempel är Toyotas reklam för sin Tacoma pickup med “the girlfriend from hell” som försöker att krascha pojkvännens pickup utför ett stup men misslyckas (se spoten här).

Den stora svårigheten är att nå unga män, som dels ännu inte skapat en relation till ett varumärke men också kommer att köpa många bilar under livets gång. De tittar inte på TV i samma utsträckning som äldre män och läser inte tidningar på samma sätt. Internet har blivit en viktig kanal mot den gruppen liksom produktplacering i dataspel (Need for Speed och liknande) liksom andra sponsrings- och produktplaceringar i events där målgruppen förväntas delta.

Sportkanaler i TV liksom tidningar om sport och motor är viktiga kanaler liksom sponsring av motortävlingar såsom Nascar. Man menar att det fortfarande handlar om ekonomiska skillnader liksom skillnader i primära faktorer för att välja bil. Kvinnor har fortfarande generellt lägre inkomster än män, liksom att kvinnor ofta väljer bil utifrån ekonomi, säkerhet och miljöhänsyn. Män är mer inriktade på kraft och prestanda, liksom av märke. “Women are more practical and more rational than men when they buy cars.” säger Jim Sanfilippo, på AMCI – Omnicom Groups bilindustridel.

Bilfabrikanterna måste dock rikta sig till hela populationen. Därför väljer man ofta att antingen differntiera reklamen utifrån media men också utifrån olika versioner av samma kreativa koncept. (Ad Age)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *