Väga medierna i mixen

(eller köra dem i mixern…)

Each media has a particular strength that another does not, and when putting together a media plan, it is essential to know which medium does what, and how much of what each one does, does it need to do. This means that the real question to ask is how much media WEIGHT do I need to run in a particular medium? Cost and opportunity is what dictates percentage of spend, not a given medium’s “appropriateness” to the media mix.

Ett exempel: en mediaplan där effekten ger en miljon impressions var: det innebär att budgeten blir 57% i print ($20 CPM), 29% ($10 CPM) TV och 14% ($5 CPM) till Internet.

Slutsatsen är att det är kostnaden/media i relation till behov av viktning/media utifrån förutsatta impressions som skapar ett riktigt värde för mediamixen istället för att hitta “rätt” media.
(OnLine Spin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *