50+ glöms bort

Trots att all demografisk fakta visar på att den målgrupp som kommer att vara viktigast finns bland baby-boomers – personer som är 50+ – så väljer de flesta marknadsförare att ignorera dessa. 75% av de samlade tillgångarna finns hos denna grupp och hälften av alla inköp sker i den gruppen.

Xtreme information, som undersöker globala annonsinvesteringar, hävdar i en rapport att marknaden för seniorer är Europas mest snabbväxande. Trots detta riktar sig de flesta annonsörer inte till äldre konsumenter.

År 2011 kommer det att finnas fler människor över 60 år än under 20 år i Europa. […] Exempelvis är män över 60 år den största nya kundgruppen inom kosmetik, och medelåldern för en förstagångsköpare av en Harley davidson-motorcykel var 59 år förra året. Äldre personer spenderar också mer tid och mer pengar på internet än någon annan grupp, visar rapporten.

– Annonsörer som fortsätter bortse från den potential som finns bland den äldre publiken går miste om en extremt vinstgenererande publik, säger Jeremy Edwards på Xtreme information till Brandrepublic. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *