“Det är bra om man kan ringa med dem”

“Undersökningsföretaget Quickwise har på Telias uppdrag frågat svenskar vilka tjänster de vill ha i sina mobiltelefoner. De 1457 som svarade var överens om att möjligheten att ha en och samma telefon för alla typer av samtal är mest önskvärt. Därefter skiljde sig svaren åt beroende på könstillhörighet. Kvinnor vill helst ha ett överfallslarm i mobilen, därefter kommer tjänster som e-post och mötespåminnare. Männen föredrar satellitnavigering med kartor, e-post och en funktion för att lagra viktiga koder.” (ComputerSweden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *