Ungdomar – en laglös målgrupp

Jack Feuer går igenom ett seminarium om att marknadsföra till tonåringar och med en smula cynisk och trött tonårsförälders stora insikt säger han:

“Think of them as Bonnie and Clyde, only not as well dressed.”

Men han har också en point när det gäller att försöka se ungdomar som en homogen målgrupp:

“Asking what kind of consumers teens are is solipsistic. Advertisers are talking to themselves when they ask that. Because teens are not consumers. They’re outlaws. At least in their own minds. “

Det blir intressant att utifrån det försöka utröna hur man ska få bästa kontaktpris just för tonåringar som varken finns i någon ordnad verklighet och vars egenskaper skiljer sig så markant inom gruppen. Feuers förslag är att man kör reklam på hans vardagsrumsgolv – för det är där som alla ungar brukar häcka på helgerna. (AdWeek)

Ungdomar tolkar också sig själva som en annan grupp och inte sällan upplever de sig sämre behandlade på grund av att de just är ungdomar:

Men vad får man höra, gång efter gång? …vi är ju ungdomar. Opålitliga hormonpåsar. (ur en av Zashas dagböcker på Lunarstorm)

Oavsett tonåringars eventuella laglöshet så kan man slå fast att den gruppen inte på något sätt är speciellt homogen, kanske är det så att gruppen ungdomar är inom gruppen mer segmenterad än övriga läsargruppen. I en amerikansk studie ser man dock generella linjer i ungdomars val: “solo-but-social” – något som kräver ett minimum av planering men som kan göras ensam eller i grupp. Unga vuxna väljer helst “cheap-but-social“: sånt som man kan få ut mesta av en billig penning men också att man kan göra det tillsammans med vänner. (Tidningsutgivarna)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *