Byta namn skapar ny kommunikation

Svenska Kursgårdar (samarbetsorganet för olika företag som erbjuder kurs- och konferensmötesplatser)har bytt namn till Svenska Möten.

Målet är att kunna kommunicera med yngre målgrupper och är en följd av en varumärkesanalys. (Eventertain)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *