Övervakningen ökar

Reklam och media är väldigt övervakad av diverse kommitéer. Bra eller dåligt? Ingen vet. Nu finns det en kommité som heter Pressens Textreklamkommitén vars främsta uppgift är att granska reklam som förekommer i redaktionella texter och produktioner. Följande arbetsordning används:

Pressen textreklamkommitté arbetar så här:

  • Anonyma frågeställare skickar in frågor till kommittén, ett slags “anmälningar”. Vem som helst kan skicka in en sådan fråga.
  • På varje möte bestämmer kommittén om dessa frågor om textreklam ska behandlas eller inte.
  • Om frågorna ska behandlas blir de ärenden för granskning. Inför nästa möte ställer kommittén ett antal frågor till ansvarig utgivare. När svar inkommit kan ärendet granskas vid kommitténs nästa möte.
  • Om ansvarig utgivare är överens med kommittén avskrivs ärendet.
  • Om ansvarig utgivare inte är överens med kommittén gör kommittén ett uttalande.
  • Uttalandet leder inte till några andra påföljder än dålig publicitet.

I Pressens Textreklamkommitté sitter representanter från Tidningsutgivarna, Publicistklubben och Svenska Journalistförbundet.

(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *