På seminariet 2

Vad är den nya möjliga marknadsföringskanalen 1 to 1?

Jag får försöka förklara bloggteori.

Sen diskussion om kommentarer och nyhetsvärdering. Vad är den journalistiska produkten? Diskussion medieetik. En väldigt intensiv debatt. Nät vs. print, journalistik vs. journalism, traditionell media kontra internetmedia – traditionella journalister vs. citizen journalism.

Vad är balansgången?

Lite snabb vidaregång. Nu lite exempel:

Fiskars målgruppssegmentering mot scrapbooking och handarbete: Fiskateers. Saxen som en självklar del. User-development inriktningen och user-generated material men på en egen kampanjsajt och hårt brandad. Man har lyckats att prata och bli intresserade av en orange sax. “Want power – give it away”.
Brand-ambassadeurs.

Ellis Island co-branded med Arrow. User-generated för välgörenhet.

Chivas corporate, jobbat med community This is the life. Livstilsbaserad och skapat runt målgruppssegmenteringen av vilka som väljer Chivas och deras livsstil.

Hemköpskampanjerna på Facebook, frågorna och kopplingen via kunskapsinhämtning och åsiktsinhämtning.

H&M: big bang och grupper på Facebook.

WWF Canada på YouTube.

Dell Ideastorm.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *