Incitamenten för sociala medier

Jag har på Researchers systerblogg Deepedition.com testat lite videobloggande. Det som ofta hänt är att jag halkat in på att faktiskt prata om något som handlar om marknadsföring mm. Så nu hamnar en av dem här eftersom den faktiskt mest är en fundering runt de frågor som diskuterats inom svenska sociala media-kretsar senaste dagarna: transparensen och incitamenten. Eftersom jag också sitter och jobbar med ett seminarium jag ska hålla på torsdag tillsammans med Brit och Björn från JMW blir det också självklart så att jag funderar över detta:

3 thoughts on “Incitamenten för sociala medier

  1. Pingback: deep|edition » Incitamentens makt, bloggarnas framtid och socialt insnöad

  2. Bengt

    Det som driver oss är den frukt vi kan skapa. Ibland är det också själva vägen som är mödan värd. Online spel är det oftast vägen som är mödan värd för det finns inget slutmål.

    Incitament handlar allt om. Vem har vad för agenda att göra vad för vem? Hur är inte så intressant ? Utan Vad ger det mig? Spelar en allt större roll.

    Man bör alltid fråga Vad ger det mig? eller Vad ger det kund eller intressent? Då blir vägen att nå fram litet tydligare…

    Bengt’s last blog post..Emily Chang håller koll på webben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *