Wal Marts krassa reflektion

Under en konferens tillfrågades Wal Marts VD Lee Scott varför de fortsätter sin hard discount-strategi och väljer att gå vidare med import från lågkostnadsländer när det gäller varor för butikerna:

Om någon har glömt det har 20 procent av Wal-Marts kunder inget bankkonto. De har inte den ekonomiska lyxen att kunna göra några sociala ställningstaganden.

Alltså väljer världens största retail-kedja att inte satsa på närodlat och närproducerat. Kostnaden för klimatmedvetenheten är för hög. (Market)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *