Inspiration eller rip-off? Den eviga frågan.

Sony Bravias senaste spot har självklart genererat en upphettad diskussion. Precis som alla tidigare spots för varumärket så anklagas Fallon (och Passion som stått för animationerna) för stöld av idén. I det här fallet är det en konstnärduo, KozyNDan, vars konstverk onekligen har en, för Fallon och Passion, försmädlig likhet med reklamfilmen. Sony får spö av Giz medan Passions etik ifrågasätts av konstnärerna. Och så vidare.

Problemet är helt enkelt att hitta en gräns för när något de facto är en idéstöld eller en badlander och när något är en inspiration. Det finns ett antal exempel på bättre och sämre rip-offs. Och frågan är alltid också: vem tjänar på det? För KozyNDan kan man nog i slutänden ändå hävda att det blir en win-win-situation. Och en strikt No-No-deal innebär i princip att reklam aldrig kommer att kunna göras på annat sätt än strikt utbud/pris-reklam.

Reklam ska spegla den populärkultur som finns, använda bilder som är överraskande men samtidigt för mottagaren relevanta (ett sidospår är Viggos mycket välskrivna argumentation (!) för att reklam ska spela på människors fördomar). Scamp menar att det är en löjlig anklagelse att en relativt okänd konstnär hävdar att de lider skada av att en gigantisk reklamkampanj använder idén. Och jag hävdar ungefär samma sak: det är knappast omoraliskt att använda saker inom kultur och populärkultur – eftersom de faktiskt bygger på att synas och skapa spin-offer. Konstnärer som blir irriterade på detta (och den moralistiska svansen) borde fundera på hur mycket de själva “stjäl” av andra konstnärer, från reklamens värld eller från andra inspiratörer.

3 thoughts on “Inspiration eller rip-off? Den eviga frågan.

  1. Fredo

    Alla lånar och inspireras, ty vi äro sammankopplade. Förstår man inte det får man skärpa sig lite tycker jag. I reklambranschen tenderar det bli ett tunnelseende i detta ämne eftersom det påverkar inte bara den faktiska ekonomin utan också de stackars stolta kreatörerna. De med basker och ett glas Absinth i ena handen och sitt avskurna öra i den andra.

  2. Pingback: Små kaniner går inte hem i Mellanöstern » Researcher

  3. Pingback: Små kaniner går inte hem i Mellanöstern » Researcher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *