The future of TV is spelled…

…Joost.
Testa själva.
Jag är hooked. Fascinerad av kvaliteten och av de många möjligheter till icke-intrusiv marknadsföring som faktiskt finns.
Z har uppenbarligen lyckats igen.

Related Posts

One thought on “The future of TV is spelled…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *