Det förpackade smakar bättre

I en undersökning som Saabira Chaudhuri refererar till i Fast Co:s blog visar det sig att 77 procent av en grupp barn (3-5 år low-income) menar att McDonald’s-pommes fritsen som serverades i märkta förpackningar smakade bättre än precis likadan mat förpackad i omärkta förpackningar, och 55 % ansåg att minimorötterna som var Donkanförpackade smakade bättre än de omärkta.

Dr. Tom Robinson opined that the children’s perceptions about the food were “physically altered by the branding.”

Raison Pure, som jobbar med brand design menar att det egentligen är självklart – förpackningen är en del av produkten och måste därför vara central när man jobbar med varumärkesstrategier. (Marketing Tuesday: Study Confirms the Power of Brand Packaging)

En utgångspunkt har alltid varit att se förpackningar som viktigare i lättrörliga konsumentsegment än i säg B2B-segment. Dock tycker jag att den studie som Saabira refererar till ställer intressanta frågor. Visserligen kan man tänka sig att barnen redan känner igen varumärket McDonald’s och därför får en positiv upplevelse av smaken genom salienta upplevelser av varumärket. Man kan till och med gissa att barnen har en varumärkesrelation med företaget. Samtidigt har barn i den åldern ännu inte utvecklat en rationalitet vilket ger indicier att förpackningen, oavsett segment, adderar upplevelse av varumärket på ett mycket basalt och relativt omedvetet plan. Och om man utgår från det så är det vansinnigt att slarva med förpackningar oavsett vad som ska säljas för just som Raison Pure också påpekar: det är förpackningen som har den nästlängsta relationen med konsumenten.

Godmorgon branschmedia ;)
BoR:ed: banal – pwnd

David Report citerar Marc Gobé som skrivit boken BrandJam:

Design is the new advertising. The agencies should fold, they’re out of line and out of touch. The only advertising that works is about product that you’re drawn to any way.

3 thoughts on “Det förpackade smakar bättre

  1. Pingback: Beta Alfa » Barn, varumärken, falska löpsedlar, registreringsskyltar, nej till skivbolagspoliser, webb 3.0 och fler spännande saker

  2. LeoB

    Intressant. Hos mig väcker det tankar om hur lätt det är att förbise den typ av påverkan det rör sig om.

    Det skulle vara intressant att veta om “produkttypen” eller “kundtypen” är mest avgörande.

  3. Admin Researcher Post author

    Som beteendevetare gissar jag att det finns ett antal bias-perspektiv, exempelvis barnens socioekonomiska ställning (low income), deras låga ålder (direkt tillfredsställelse inga värderingar) och det faktum att vi redan vet att barn redan i ett årsåldern skapar sig relationer med varumärken. Så jag skulle vilja påstå att designen är det avgörande, och varumärket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *