Mer om mobile marketing

Om man tittar på mobile marketing så är kanske vägen att gå att faktiskt göra konsumenten aktiv? Ett antal artiklar funderar över detta: SMS Advertising: Engage the Consumer (via DurnikBlog) respektive Mobile Marketing: WHR R WE NOW?, Part 1 och Mobile Marketing: WHR R WE NOW?, Part 2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *