De:sign16

En lång artikel som ifrågasätter om Apple verkligen står för “design”: What If Apple Is Bad for Design?

What’s your treat? 35 designers har fått fem frågor av Smashing Magazine

Realtid.se – Den "teknosexuella" parfymen är här! och The Raw Feed: New Calvin Klein Fragrance Aimed At Bloggers

Circuit Jewelry by Astrid Hålenius

Design Observer ger tretton möjliga orsaker till typsnittsnörderi: why choose a particular typeface?

Att bygga sociala strukturer är också design. På webben har det sociala nätverket tagit över informationens diktatur och Gene Smith har skapat ett översiktligt sätt att förklara strukturer och visa på prioriteter och målgruppsinriktningar: Social Software Building Blocks medan Peter Morville har byggt samma hexagonform för användbarhet och upplevelse: User Experience Design (båda i tips från Användbart: 1 och 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *