Saker som händer i media

Jag kan inte hjälpa det men ett sånt här uttalande är intressant:

Den enkla anledningen är att vi vill ta de här annonserna via vår redaktion, och vi fick inte tag i Anders Gerdin (chefredaktör och ansvarig utgivare) i dag när de nya annonserna kom in.

Ok, att en annons är kontroversiell men vad hände med skiljandet mellan redaktion och annonsavdelningen? (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *