3 thoughts on “Juggernaut branding

  1. Mac

    Som relativt ny marknadsföringsstudent är jag inte bekant med Juggernaut Branding, så vad är det för nåt samt på vilket sätt hänger “take no prisoners, ask no questions” ihop med Juggernaut Branding?

  2. Admin Researcher Post author

    *ler* Det är min egen lilla omskrivning för att ha för lite tid på sig i samband med varumärkesstrategiska projekt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *