En Metallica född

Blir intressant att följa den här historien: Metallica i den heliga andens namn eftersom bandet Metallica tillhör dem som gärna lägger stora pengar på immaterialrättsjurister som jagar såna som inkräktar på varumärket.

(Faktanot: Aftonbladet är ute och cyklar i rubriksättningen – det finns ingenting i dopordningen som kopplar samman namnet med något religiöst. Man döper inte till ett namn utan namnet är i dopordningen egalt.)

Mer om det på Metallica klingar illa, enligt Skatteverket

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *