En filosofisk tanke

Läste på ett företags visionssida: “Vi koncentrerar oss på lösningen – inte på problemet.” Typisk corporate-bs kanske? Sånt har vi alla skapat…

Enligt min mening är ett sånt uttalande i bästa fall en tautologi och i värsta fall helt galet tänkt. Målet är en lösning, men för att nå en lösning måste man ju faktiskt veta vilket problemet är. Det handlar snarare om en process än ett antingen eller.

Related Posts

One thought on “En filosofisk tanke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *