Dressmann fegar ur

Istället för att sätta SEKO på pottan väljer Dressmann att hålla sig kalla gentemot den nästintill spoof-liknande reklam som fackförbundet kört den senaste tiden. Klädkedjans uttalanden vittnar om en mycket låg profil i rädsla för att få sina egna fackföreningar att börja röra på sig (Handels är ju inte direkt kända för att lägga fingrarna emellan…). (Resumé)

Jag anser att Dressmann gör rätt taktiskt men strategiskt är det ett mindre bra val att låta sitt manér användas för att skapa en negativ bild av lågpriskonsumtion.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *