Uppsats om lokal opinionsbildning

Jag blev i höstas intervjuad för en uppsats och nu har Helene skrivit klart den:

Persson Grafman, Helene: Öppna arenor och slutna rum : några kommunikationskonsulter i Dalarna ser på opinionsbildning [pdf]

Jag har inte hunnit läsa klart hela själv.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *