Sökord är en del – inte allt

I en debattartikel skriver CRM-företagens VD Mats Gustafsson att många företag missar hela sökordsannonseringen. Och han har onekligen rätt i att om hela 48 % av tillfrågade företag i Kundbarometern uppger att de inte tänker använda sökordsannonsering så är det allvarligt. (IDG.se)

Tyvärr gör han en oerhört märklig dubbel saltomortal och beskyller reklambranschen för att inte ha intresse i att föreslå detta för sina kunder. Och menar att det inte längre är intressant med “luddiga varumärkeskampanjer”. Tyvärr Mats, men du gör samma fel när du helt enkelt inte inser att marknadsföring idag inte handlar om antingen-eller utan om både-och. Att integrera marknadskommunikationen kräver både ett genomlyst varumärke och ett medieneutralt kommunikativt koncept – och sedan att detta går i olika media, utifrån målgruppsfokusering. Så att varna för att många missar sökorden, och samtidigt förklara att det är lite det enda “sanna” blir dumt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *