Riksteatern gör gerillareklam

Jo. Och det är Acne som gjort den – tre affischer, integrerat med MySpace-närvaro etc. Enligt boken.Dagens Media

Problemet som jag kan se är att själva posteruppsättandet är utlagt på de lokala teatrarna, vilket kräver en extremt utförlig “manual” för att inte kampanjen ska totalt tappa momentum…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *