Reklam och graffiti

Vad är hönan och vad är ägget? Den forskning som Alex Kataras på S:t Martin gjort om graffiti kanske kan vara ett svar. Hans ursprungstes är att graffiti är en biprodukt av reklam:

Is it a coincidence that graffiti was spawned in New York, arguably the world’s most advertising saturated and simultaneously most media savvy city. One can argue that graffiti is the by-product of a society inundated with advertising.

Fallons planners tänker vidare och menar att det finns helt klart kopplingar att göra mellan reklam och graffiti. Fr a ser man idag att graffitikonstnärer blivit mer och mer kända – personliga varumärken (Banksy framförallt, men också Obey med flera) som diskuteras som konst. Kataras menar exempelvis att:

I can only come to the conclusion that graffiti art is the logical progression of art. A combination of art, popular culture and the guiding principle of advertising which is omnipresent.

(Fallon Planning Blog)

Related Posts

One thought on “Reklam och graffiti

  1. Dabitch

    Jag har för mig att Obey snubben pluggade på Parsons, det hela var ett expriment i att skapa ett varumärke som inte sålde något. Läste i wired -93/94 (dom enda år jag premmade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *