Klang och jubel

SL har beslutat att starta en upphandling för att låta JCD och Clear Channel bjuda under varandra. Klang på SL förklarar:

SLs styrelse har tagit beslutet. De har kommit fram till att en upphandling alltid är bra och att SL kan få bättre betalt.

(Dagens Media)

Kling och Klang… read my lips: “LOU is from hell”.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *