Det gjorda som är ogjort

Reklamgiganten Lars Hall är fortfarande aktuell. Nu låter han alla som är intresserade ta del av de skisser och jobb som aldrig blev på riktigt. Och han tycker att fler borde göra det – för inspiration och för att visa att man faktiskt kan saker, även om man inte fått olika jobb.

Många kolleger sitter med väldigt bra jobb, som inte blivit gjorda. Tittar man inom arkitektur och litteratur är det inte alltid så att de bästa blir publicerat eller att det är de bästa husen som blir byggda.

Framförallt visar Lars Halls exempel på att formgivning inte nödvändigtvis är mätbart bra eller dålig, och att val som görs av kunder och byråer inte alltid behöver vara de bästa. (IDG.se)

Exemplen finns på hans sajt under “Unpublished”.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *