PR-branschen förändras

Lars-Åke Larsson har gjort undersökningar om PR-branschens renommé bland allmänheten och slutsatsen är knappast någon som gör anti-PR-lobbyn glad:

Att PR är negativt vet alla eftersom det är ett sådant nersvärtat ord med negativa associationer, framför allt i Skandinavien. Men å andra sidan om intervjupersonerna tillfrågas om sin inställning till att anlita kommunikationskonsulter blir svaret annorlunda, med en viss förståelse för den här funktionen och för den typen av aktörer i vissa sammanhang

DIK Forum)

Pia Jonsäter har pejlat trenderna i PR-branschen:

Nu handlar det om att skapa djupare affärsstrategiska relationer med viktiga målgrupper i företagets omvärld. Plattformen i det nya PR-arbetet stavas förtroende.

(
DIK Forum)
Läs också andra artiklar om PR:s framtid: Digitalteve spås bli pr-lyft och The Next Great Retail Idea: PR?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *