Länkdump: Vad händer i världen 2007

När USA saktar in tar Asien och Europa vid som världsekonomins draglok. Men en tydlig varning för en amerikansk hårdlandning är ändå på sin plats.

Ekonominyheterna: Högrisk i världsekonomin

Vi får också motreaktioner mot den globala informationslavinen – min stad, mina kvarter, mina vänner och närproducerat ökar i betydelse.

Ekonominyheterna: Medietrender

[…]nästa år får sammanlagt 175.000 fler ett jobb. […] Medan de flesta svenskar får det bättre finns 90.000 personer i riskzonen för att fastna i långtidsarbetslöshet. […] Bara två gånger de senaste femtio åren har antalet nya jobb ökat så snabbt. Det var i mitten av 70-talet och vid millenieskiftet.[…]Allra mest ökar tillväxten i Stockholm som på nytt får rollen som Sveriges tillväxtmotor. Ams räknar med att hushållen får mer pengar så att den privata konsumtionen kommer att driva på tillväxten. Kommunerna får också mer pengar att röra sig med, vilket betyder att det blir fler jobb också där. Det i sin tur gör att fler kvinnor får jobb, hittills har det varit mansdominerade branscher som bidragit mest till den ökade sysselsättningen.[…]Samtidigt som jobben blir fler ökar arbetskraften. Ökningen blir nästan lika stor som antalet nya jobb, så den öppna arbetslösheten kommer att ligga kvar på ungefär 250.000 personer. Det så kallade obalanstalet alltså summan av öppen arbetslöshet och de personer sm deltar i olika Ams-program minskar däremot från 8,4 procent till 7,3 procent.

DN Ekonomi – Urstark arbetsmarknad

I sin nya marknadsöversikt spår Exportrådet att den svenska exporten ökar med 6 procent i volym under 2007. Året efter dämpas ökningstakten till 4,5 procent. Ökningen i år blir betydligt större, mellan 8 och 9 procent[…]den starkare kronan som gör att de svenska företagens varor blir dyrare på världsmarknaden. […]dämpningen av exporttillväxten beror också på att den internationella konjunkturen blir lite svagare. Tillväxten i Nordamerika och Västeuropa avtar blir lugnare medan tillväxten i Baltikum blir betydligt snabbare. Kina och Indien fortsätter också att växa snabbt.[…]Central- och Östeuropa ökar med omkring 10 procent om året 2007 och 2008. Till Stillahavsasien ökar exporten med omkring 8 procent.[…]nordiska grannländerna ökar exporten med 7 procent nästa år och 5,5 procent 2008. Men till övriga Västeuropa och Nordamerikan blir ökningen svagare, mellan 4 och 5 procent om året.

DN Ekonomi – Exporten bromsar in

Almegas tjänsteindikator, som mäter företagens produktionsförväntningar, hamnar för årets tredje kvartal på 67. Detta är i nivå med “all time high” året 2000 då tjänsteindikatorn var på 71.

DN Ekonomi – Stark konjunktur i tjänstesektorn

Stockholmsbörsen fortsätter att visa styrka, där ett flertal aktier steg till nya toppnoteringar för året veckan före julhelgen. Trenden är fortsatt positiv sedan i somras och de nya toppkurserna skapar grund för en fortsatt uppgång den närmaste tiden.

di.se: Börsen mot topp i början av 2007

Sysselsättningen ökar med 80.000 nya jobb i år och 90.000 nästa år, spår Ams. Jobbtillväxten är rekordstark och i nivå med det senaste halvseklets toppar i mitten av 70-talet och kring millennieskiftet.Det är också en stark och bred uppgång. Ams spår att BNP växer med 4,4 procent i år och 3,5 procent nästa år.[…]Omkring två av tre nya jobb kommer inom den privata tjänstesektorn. […]handeln, transporttjänster och restaurangnäringen väntas fortsätta expandera i takt med att den privata konsumtionen sväller med 3 procent i år och accelererar till 3,8 procents ökning 2007

di.se: Bylund spår sysselsättningsbomb

Räntenedgång i kombimation med stigande börskurser och oljepris tyder på att någon marknad har fel i sitt framtidscenario. Och de senaste veckornas kraftiga dollarfall spär på osäkerheten.[…]Lyfter man blicken från finansmarknadernas olika signaler är dock grundtipset att världsekonomin fortsätter att växa starkt också kommande år. Globaliseringen bidrar till ett överflöd av både arbetskraft och kapital. Det måste hända något både kraftfullt och i dag okänt för att rubba den bilden.

di.se: Tvärstopp eller mjuklandning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *