Bättre än.

Ett företag i Jönköping som jobbar med omvärldsanalys har blivit dömd för marknadsstörning. Man kan fundera över hur de tänkt när de väljer att säga att de är bättre än sin (namngivna) konkurrent.
Det är ganska enkelt – man säger att man är bättre: men aldrig att specificera än vem. (Expressen.se)

Mer sånt: Resumé

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *