Patrice Chaminade dissar svensk webbdesign

Patrice Chaminade dissar svensk webbdesign och då framförallt tidningarnas misslyckade satsningar. Att inte kunna fullfölja strategin in i designen och användarvänligheten är alltför vanligt.

Läs hela hans lustfyllda sågning på Cap & Design

Related Posts

One thought on “Patrice Chaminade dissar svensk webbdesign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *