Marknadscheferna vill utvärdera

En undersökning visar att så många som 40 % av marknadscheferna vill utvärdera sina byråer. Pia G-B på Reklamförbundet påpekar att det hela kan handla om en illa underbyggd kortsiktighet:

Det finns en kortsiktighet i det där som inte är så bra alla gånger. Den stora faran är om det blir marknadschefernas egna önskningar istället för bolagets behov som får styra byråvalet. Det kan vara farligt att inte sätta varumärket i första rummet.

Byråer med strategisk kompetens rankas av marknadscheferna högt samtidigt som förtroendet för rena pr-byråer har sjunkit. Surt sa räven och PRECIS försöker bortförklara det som ett “mätfel”. Mediebyråerna äger uppenbarligen lite mer självinsikt och förklarar att de har ett stort arbete framför sig när det gäller att förklara mediebyråernas vikt i marknadskommunikationen. (Resumé)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *