Att hyra en stjärna

En våldsamt intressant artikel där Hal R. Varian, professor i företagande och information management vid Berkeley, jämför kostnaden för en stjärna med kostnader för produktionen av en film. Han använder hyra som en bild för hur problemet faktiskt är genomgående. Han sätter det sedan i sammanhanget runt en billigare och enklare väg till att skapa film vilket innebär ett reellt hot för fr a film som ligger i en mellanklass mellan underground och blockbusters. Men självklart också därmed ett hot mot Hollywood.

Economic rent comes from scarcity. It is true that there is only one Tom Cruise, but it is equally true that there are only 24 hours in a day. The more time young people spend watching Lonelygirl15, the less time they will have to watch Mr. Cruise.

Läs artikeln (efter registrering) på New York Times.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *