2 thoughts on “The Wailing

  1. Siavosh Zarrasvand

    Jag är trög (alt. inte tillräckligt kultiverad/påläst om judendomen) och fattar inte. Skulle du kunna förtydliga?

  2. Admin Researcher Post author

    Judarna är inte riktigt (minst sagt) överens om att Jesus skulle vara Messias. Och en sån här bild skapar en känsla av den kristna anti-semitism som faktiskt finns. (Remember att jag är teolog – så jag skulle kunna göra en odyssé över historien runt kristendom kontra judendom i princip från Jesu tid fram till nu… men fuck – det blir väldigt långt :D)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *