Tesco säljer pc-program under EMV

Tesco fortsätter sin aggressiva satsning på non-foodsegmentet och ska nu börja sälja billiga (250 kr) paket med mjukvara för PC. Det är ännu ett nytt inslag i hur EMV tar över. Tesco erbjuder nu allt från telefoni och bredband till bank och försäkringar. Tescos satsning på att ta marknadsandelar från Microsoft och Symantec mfl görs med argument om att det handlar om att skapa valfrihet för konsumenten och att skapa en annan prisbild när det gäller bra program för datorer. (BBC)

Knappast en oväntad utveckling. Datorn är numera inte “lyx” utan totalt nödvändig för mer och mer av den vardagliga servicen. Utvecklingen av open source-programvara visar att det finns ett starkt behov av program som inte kostar så mycket. Att Tesco nu väljer att gå en medelväg mellan Microsoft och open source är ett trendgenombrott. Vi kommer att se mer av det. Och det kommer att innebära att Microsoft blir tvungna att förändra sin licenspolitik, och på ett helt annat sätt skapa incitament för att privatanvändare ska betala för ett program från dem eller någon annan av de traditionella utvecklarna.

Researcher var före Computer Sweden. Det var som fan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *