Språket språket

En bra blogg om språk: Skumma förkortningar och synonymer som tar upp hur språket har en dynamik – men också att olika sätt att skriva måste till för olika format och kommunikationsgrenar. (via Beta Alfa)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *