52 miljarder

IRM har mätt reklaminvesteringarna:

Investeringarna i tv, dagspress, tidskrifter, radio, bio och utomhus uppgick till totalt 52 miljarder kronor 2005. Det är en ökning med 7,5 procent jämfört med föregående år.

Sverige ökar mest och bland medierna ökar radion. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *