Mediebyråerna vs Google – en fajt mellan gammalt och nytt

Bråket mellan Google och svenska mediebyråer fortsätter. Google har valt att försöka få till dialog men parterna står långt ifrån varandra. Google vill att svenska medieköpare ska följa en internationell praxis medan fr a mediebyråerna men också Sveriges Annonsörer håller hårt på att allt ska ske enligt den praxis som byggts i Sverige, där mediebyråerna exempelvis får ungefär fem procents kick-back (i.e rabatt på sökordsköpen) på sina medieköp. Det Google gör nu är att istället skapa en trappstegsmodell där stora inköp innebär återbäring. Men enligt de svenska mediebyråernas branschorganisations VD är det något som kommer att göra att många mediebyråer inte tjänar något alls.

Jag skulle uppskatta att 75 procent av mina medlemmar aldrig kommer i närheten av den lägsta nivån. Nivårerna är helt enkelt inte anpassade för den svenska marknaden.

(IDG.se)

Problemet som mediebyråerna verkar ha missat är att Googles förändring också handlar om att skydda sitt eget varumärke – att se till att deras kärnverksamhet inte skadas. Det faktum att många sökordsannonser helt enkelt haft låg relevans innebär självklart ett hot gentemot Googles dominerande ställning: när användarna, dvs. de konsumenter som annonsörerna vill nå, uppfattar att sökmotorn hellre ger relevanta träffar för annonsörerna än för användaren kommer de att sluta att använda just den sökmotorn. Idag är inte antalet träffar eller hur stora index sökmotorerna har det som de kan konkurrera med utan hur “smarta” och relevanta de kan vara – helt enkelt hur användbara och effektiva deras algoritmer är gentemot deras sökindex. Mediebyråerna skyddar sin traditionella kick-back men väljer uppenbarligen att blunda för det faktum att deras modell i längden kan sänka användningen av en sökmotor som Google – och därmed har de förstört sina egna kunders investeringar.
Min uppfattning är att internet knappast är möjligt att hantera utifrån några som helst traditionella system och praxis – det är ett nytt sätt att förhålla sig – både som användare men också som annonsör och reklambransch. Det vi också ser i övriga branschen är att systemet med kick-backs helt enkelt håller på att bli obsolet. Våra kunder kräver full insyn. Bara misstanken om att ett mellanled får för stora kick-backs förstör förtroendet för hela branschen.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *